معمولاً محققان و دانشجویان به ویژه در رشته های علوم انسانی جهت انجام تحقیق به ویژه جهت تکمیل پروژه های دانشجویی با سه مشکل مواجه اند:

1-                       ابزار استاندارد:

یکی از مشکلات دانشجویان و پژوهشگران  علوم انسانی استفاده از  ابزار استاندارد می باشد. معمولاً آن ها بعد از جستجوی فراوان ابزار مورد نظر را پیدا می کنند و گاهاً هزینه ی زیادی را متحمل می شوند اما در آخر متوجه می شوند که یا ابزار آن ها استاندارد نیست یا اینکه روایی و پایایی آن مشخص نیست و  همچنین اغلب روش نمره دهی آن معلوم نشده است و ابعاد آن نیز تفکیک نشده است بنابراین اغلب وقت و هزینه ی آن ها هدر می رود ما در این سایت سعی کرده ایم با تهیه و آماده کردن ابزارهای استاندارد این مشکلات را از بین ببریم . نکته دیگر اینکه فرمت استفاده شده در این سایت به صورتی است که فایل آن  قابل ویرایش می باشد و هزینه آن حتی کم تر از  تایپ صفحات می باشد.  این مطالب حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش در حوزه ی روانشناسی و علوم تربیتی می باشد.

برای مشاهده لیست ،  خرید و دانلود  پرسشنامه ها این جا را کلیک فرمایید.

 

  2-مبانی نظری و پژوهشی

یکی دیگر  از مشکلات دانشجویان و پژوهشگران  تهیه و جستجوی  متغیر ها  ( فصل دوم)می باشد که بایستی با استفاده از منابع داخلی و خارجی نوشته شود. معمولاً دانشجویان بعد از جستجوی فراوان  و صرف هزینه گزاف به آن چه مورد نظرشان بوده است دست پیدا    نمی کنند و مطالبی را پیدا می کنند که یا منابع آن قدیمی است یا اینکه منابع آن مشخص نیست   . بعضی از دانشجویان اقدام به خرید پایان نامه می کنند، و بعد از خرید آن متوجه می شوند که آن چه می خواستند اصلاً در این پایان نامه ها موجود نیست چون بیشتر این پایان نا مه ها غیر علمی اند و به چیزهای حاشیه ای که یک دانشجو حتی در سطح  کارشناسی هم به آسانی  می تواند آن ها را بنویسد، می پردازند. آن ها دارای صفحات مقدماتی  زیاد   هستند و به فصل دوم ( مبانی نظری و پژوهشی) که اکثر محققان به منابع علمی آن دسترسی ندارند و یا زمان کافی برای جمع آوری مطالب آن ندارند و  مشکل اصلی محققان در جمع آوری همین مطالب می باشد، نمی پردازند، ما معتقدیم اگر مبانی آماده در اختیار محققان گذاشته شود آن ها  زمان بیشتری برای پرداختن به سایر فصل ها که کار اصلی آن هاست- در اختیار خواهند داشت  و می توانند تولید علمی بیشتر و دقیق تری داشته باشند، پس ما در این سایت سعی کرده ایم با تهیه و آماده کردن بعضی از متغیر ها این مشکلات را از بین ببریم . مدعی نیستیم که همه ی منابع را بررسی کرده ایم ولی سعی کرده ایم که مطالب علمی با منابع مشخص را گرد آوری نماییم. نکته دیگر اینکه فرمت استفاده شده در این سایت به صورتی است که فایل آن  قابل ویرایش می باشد و هزینه آن حتی کم تر از  تایپ صفحات می باشد   (هر صفحه 500 تومان).  این مطالب حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش در حوزه ی روانشناسی و علوم تربیتی می باشد. ( متن ها به اندازه کاغذ A4 با فونت B Lotus  رقم 14 ، فاصله خطوط 5/1 ، فاصله از هر چهار   سمت 2.5  نوشته شده اند و همراه متن منابع نیز ارائه می گردد).

برای مشاهده لیست مبانی نظری و پژوهشی این جا را کلیک فرمایید.

3-                 تجزیه و تحلیل داده های آماری

با توجه به گستردگی آزمون ها و ابزارهای آماری عملاً امکان و فرصت تجزیه و تحلیل داده ها برای دانشجویان و محققان وجود ندارد، ما سعی کرده ایم این مشکل را با هزینه ای بسیار کم حل نماییم. برای این منظور محققان عزیز داده های خود را در قالب نرم افزارSpss  یا اکسل وارد و همراه فرضیه ها و نمونه ای از پرسشنامه با روش نمره گذاری پرسشنامه به آدرس ایمیل های  ذیل ارسال نمایند.

Abazizi1392@Gmail.com

Ab_azizi_2005@yahoo.com

 همراه: 09143444846

هزینه انجام تحلیل ها بسیار پایین و به صورت ذیل می باشد( بسته به نوع تحقیق، تعداد داده و تعداد فرضیه)

کارشناسی 50 تا 60هزار تومان

کارشناسی ارشد 70 تا 90 هزار تومان

سایر موارد توافقی
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد، مبانی نظری و پژوهشی، آموزش spss، روش تحقیق،

تاریخ : یکشنبه 12 بهمن 1393 | 10:26 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ رفتار  ذخیـره ای (R-SI )احتکار

احتکـار وسواسـی گـردآوری و نـاتوانی در دورانـداختن  اموال بی ارزش یا کم ارزش است (استکتی و فراست،  ( ۲۰۰۳ ، و در ۲۰ تـا ۳۰ درصـد بیمـاران مبــتلا بـ ه اخـتلال وسواســی- اجباری ( OCD )شایع می باشد ( فراست، کراوس و استکتی، .(۱۹۹۶همچنین، احتکار وسواسی در دیگر اختلال های روانی مانند اسکیزوفرنیا، بـی اشـتهایی روانـی، اخـتلال هـای روانـی - عـضوی و افـسردگی دیـده شـده اسـت (فراسـت، اسـتکتی و  گریشام ،۲۰۰۴   .(رفتارهای احتکار ی نیز یکی از مـلاکهـا ی تشخیصی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری اسـت (انجمـن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰ .( شدت رفتارهای احتکاری در دامنه ای از خفیف تا شدید و حتی تهدیدکننده زندگی قرار دارد (فراسـت، گـراس، ۱۹۹۳؛  فراســت، اســتکتی و ویلیــامز ، ۱۹۹۹  .(احتکــار وسواســی بــا آشفتگی و آ سیب چـشم گیـری همـراه اسـت . احتکـار شـدید می تواند بـا مـشکلات زیـادی در منـزل (ماننـد آتـش سـوزی، شرایط غیربهداشـتی، مـشکلات سـلامتی، محـدودیت فـضای زنـدگی) همـراه باشـد (فراسـت و همکـاران، ۱۹۹۹ ). نـاتوانی دیگران در بهره گیری از فضای زندگی و شرمساری در مـورد بهمریختگی منزل، بیشتر محتکران را ناگزیر می کند تا دیگران را از دسترسی به زندگی آنها شدیداً باز دارد. این افراد از نظـر اجتماعی گوشه گیر بوده و در مقایسه با جمعیـت عـادی کمتـر  ازدواج می کنند(محمد زاده، ۳۸۸) .

این پرسشنامه توســط فراســت و همکــاران (۲۰۰۴ ) ســاخته شــده و نــسخه اصــلاح شــده ی پرســشنامــه ۲۶ ســؤالی رفتــار ذخیــره  ای ( SI )  می باشـد  که در ایران توسط محمد زاده (۱۳۸۸) ترجمه و اعتبار یابی شده است(همان منبع) .

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : شنبه 3 مهر 1395 | 07:13 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر  (pL.S)

عشق در روان‌شناسی یک تعریف قابل قبول دارد، احساس هیجانی نسبت به معشوق که توام با درد و رنج است و با وصال او به آرامش می‌رسد. اولین عشقی که همه تجربه کردیم عشق مادر است که در این عشق، یک‌ سوی رابطه بی‌دریغ و بدون قید و شرط به دیگری ابراز علاقه می‌کند و در قبال این عشق، فقط یک چیز می‌خواهد و آن اینکه او را تحت کنترل خود قرار دهد. این عشق برای ازدواج دوام نخواهد داشت چون یک آدم نمی‌تواند تا ابد مانند یک رودخانه جاری و یک‌طرفه عشق بورزد بدون اینکه پاسخی دریافت کند و در عین حال، طرف مقابل هم نمی‌تواند تا ابد همه سلایق و انتخاب‌های زندگی‌اش را به دیگری بسپارد.

این مقیاس براساس مقیاس عشق هاتفلید و اسپریچر در سال ۱۹۸۸ تهیه  شده است. فرم اصلی  دارای ۳۷ ماده است و فرم کوتاه  آن شامل ۱۵ ماده است. در اینجا فرم کوتاه آمده است.

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر - فرم  بلند  (pL.S-30)

مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر - فرم  کوتاه  (pL.S-15)

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] - Hatfield and Stretcher's passsionate Love Scale 

 

 

 
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 | 03:58 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

 

·      مقیاس نگرش های مربوط به عشق[1] (LAS)

   یک قصّه بیش نیست غم عشق وین عجب         کز هر زبان که می شنوم نامکرّر است

حافظ

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده پویایی های روابط زناشویی وجود عشق و کیفیت آن است.عشق و سبک های عشق ورزی عامل موثری بر کیفیت روابط زناشویی است. از مهمترین و مورد توجه ترین نظریه هایی که به تبیین انواع عشق می پردازد نظریه شش بعدی لی است .در این نظریه عشق رمانتیک ، عشق توام با میل فیزیکی شدید به معشوق است در عشق دوستانه که طی آن صمیمیتی لذت بخش به آهستگی رشد می یابد. عشق بازیگرانه که هیچ تعهدی در آن نیست و کوتاه مدت است ، عشق شهوانی که باعث عصبی شدن شخص می گردد، عشق واقع گرایانه که عشق منطقی است و عشق فداکارانه که همراه با بخشندگی زیاده از حد است (کونل و بورلسون،2003).

این آزمون در واقع فرم کوتاه شده مقیاس نگرش های مربوط به عشق است که در سال 1986 توسط هندریک[2] و هندریک بر پایه الگوی «لی» از عشق و به منظور ارزیابی نگرش های  افراد در عشق ساخته شده مورد  است. فرم کوتاه آن نیز در سال 1998 توسط هندریک و هندریک  ارائه شد.

به همراه 2 مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم بلند


دانلود  مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم کوتاه

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 [1] - Love Attitudes Scale

[2] - Hendrick
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 | 12:09 ق.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

پرسشنامه هوش هیجانی   بار ان

به مجموعه ای از توانایی های شناختی که به ما این امکان را می دهد تا نسبت به جهان اطراف آگاهی پیدا کرده و یاد بگیریم که مسائل را حل کنیم، هوش[1]  گفته می شود. به عبارت روشن تر، «هوش یک ظرفیت شناختی است که امکان کسب دانش، یادگیری و چگونگی حل مشکلات را برای ما فراهم می سازد. (آقایار و شریفی درآمدی، 1386: 36). برای هیجان[2]  نیز تعاریف بسیار گوناگونی از سوی دانشمندان ارائه شده است. به طور مثال، لونسون (1994(هیجان را «پدیده فیزیولوژی روان شناختی با حیات کوتاه مدت که الگوهای کافی از سازگاری را برای تغییر تمناهای محیطی فراهم می کند» تعریف کرده است (حسن زاده و ساداتی کیادهی، 1388: 36). به اعتقاد روان شناسان، شخصیت افراد ترکیب درستی از عقل و هیجان است و معمولاً سمبل عقل را بهره هوشی (IQ) و سمبل دل را هوش هیجانی (EQ) می دانند (همان، 4). این مفهوم (هوش هیجانی (دریچه جدیدی در علم روان شناسی گشوده و تحقیقات وسیعی نیز در این زمینه انجام شده است. از نظر تاریخی، در سال 1980 محققی به نام بار - آن (Bar-On) برای اولین بار مخفف «بهره هیجان [3]» را برای مجموعه ای از توانایی ها که شامل خودآگاهی هیجانی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی مناسب، خود شکوفایی، خوش بینی و نظایر این ها بود، به کاربرد و اولین آزمون در این مورد را ساخت.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه هوش هیجانی   بار– ان

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

[1] - Intelligence

[2] - Emotion

[3] - Emotional Quotient

 
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : سه شنبه 30 شهریور 1395 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

مقیاس اثر بخشی زندگی( مارشال و ریچارد) life Effectiveness Questionnaire LEQ

این پرسشنامه توسط نیل[۱] مارش[۲] و ریچارد[۳] (۲۰۰۱) تهیه و تنظیم شده است.پرسشنامه شامل ۲۴ سؤال است و اثربخشی زندگی  را در هشت مهارت:  مدیریت زمان[۴]، صلاحیت اجتماعی[۵]، انگیزه پیشرفت[۶]، انعطاف پذیری شناختی[۷]، ، وظیفه رهبری[۸]، کنترل هیجانی[۹]، ابتکار عمل[۱۰] و اعتماد به نفس[۱۱]  ارزیابی می­کند.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه مقیاس اثر بخشی زندگی

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

 

[۱] - Neill

[۲] - Marsh

[۳] - Richards

[۴] - Time Managem

[۵] - Social Competence

[۶] - Achievement Motiva

[۷] - Intellectual Flexibility

[۸] - Task Leadership

[۹]  - Emotional Control

[۱۰] - Active Initiative

[۱۱] - Self Confidence

 
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : سه شنبه 30 شهریور 1395 | 02:18 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

پرسشنامه رضایت زناشویی فورز و السون

این پرسشنامه توسط فورز و اولسون، در سال ۱۹۸۹طراحی شده که به منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کار می رود. نسخه اصلی ازمون دارای ۱۱۵ سوال دارد که شامل ۱۲خرده مقیاس است. اما آقای السون در سال ۲۰۰۶فرم کوتاهی از این پرسشنامه را تهیه کرد که دارای ۳۵ سوال بود و سپس در سال ۱۳۸۹ توسط آسوده و همکاران زیر نظر پروفسور السون به فارسی ترجمه شد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه  رضایت زناشویی فورز و السون

 

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : سه شنبه 30 شهریور 1395 | 02:04 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

پرسشنامه شیوه های  فرزندپروری والدین بامریندParenting style Inventory

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شده است. ۱۰ ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق، ۱۰ ماده به شیوه استبدادی و ۱۰ ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه شیوه های  فرزندپروری والدین بامریند

 

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : سه شنبه 30 شهریور 1395 | 01:45 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

 

فهرست نشانه ای هاپكینزHopkins Symptom Checklist

 فهرست نشانه ای هاپكینز[1] ( HSCL) یک مقیاس ارزیابی نشانه ای مبتنی بر خو گزارش دهی است که چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است. نسخه ی اولیه آن توسط پارلوف، کلمن و فرانک (1954) با عنوان مقیاس ناراحتی ارائه شد. این ابزار شامل نشانه های برگرفته از فهرست پزشکی کرنل و 12 مقیاس لور (1952) است که از آن در پژوهش های آسیب شناسی روانی، به عنوان مقیاس بهبود، استفاده می شد. این ابزار بعد ها توسط لیپمن، کول ، پارک و ریکلز (1965) و اولن هات، ریکلز، فیشر ، پارک ، لیپمن و مارک(1966) مورد بازنگری قرار گرفت و نام آن به فهرست نشانه مرضی پریشانی ( SCL) تغییر یافت. فهرست اخیر شامل 90 برای ارزشیابی علائم روان شناختی است که اولین بار به منظور نشان دادن جنبه های روان - شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی شده بود(سادات موسوی و قربانی، 1386).

بوالهری و باقری (1374) نسخه فارسی این مقیاس را هنجاریابی کردند. این مقیاس در واقع شکل پیشرفته تر و کوتاه تری از 90  SCL است که برای کاربردهای پژوهشی مناسب تر است (همان منبع).

به همراه 1 مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

 

[1] - Hopkins Symptom Checklist

دریافت پرسشنامه فهرست نشانه ای هاپكینز

 

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : سه شنبه 30 شهریور 1395 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

شاخص احقاق جنسی هالبرتHulbert Index of Sexual Assertiveness (HISA)

جامعه بر ازدواج به عنوان یک رابطه ی دوتایی مهم که در آن رابطه جنسی اتفاق می افتد تاکید می کند و ارتباط جنسی بخش جدایی ناپذیر روابط عاشقانه است و ازدواج در هر فرهنگ شده شناخته ای به اثبات رسیده است. سالمت جنسی موضوع مهمی در روابط زناشویی است و به ثبات ازدواج و پایداری و رضایت زناشویی و جنسی زوجین کمک میکند. سالمت جنسی نیازمند رویکرد مثبت و محترمانه برای سکس و ارتباط جنسی و به همان اندازه نیازمند امکان افزایش تجارب جنسی ایمن و لذت بخش و رهایی از 3 زور و تبعیض و خشونت در روابط زناشویی است. همسرانی که از نظر جنسی در ازدواج بیشتر راضی هستند در کل از ازدواج هم رضایت بیشتری دارند رضایت زناشویی به عنوان درجهای که زوجین از برآورده شدن انتظارات و نیازهای خود و همسرانشان آگاه می شوند تعریف شده است و به طور مستقیم و غیر مستقیم به حفاظت از خانواده و کیفیت بهتر زندگی مرتبط است. در حالیکه نارضایتی از ازدواج به استرس، اضطراب، فروپاشی خانواده منجر خواهد شد  ( قیصری و کریمیان، 1392). پس سنجش و اندازه گیری آن بسیار مهم است.  برای سنجش میزان احقاق جنسی از شاخص احقاق جنسی هالبرت (HISA )استفاده می شود.  این آزمون توسط دیوید هالبرت در سال 1990 برای سنجش میزان احقاق جنسی در زنان تعامل نگر تدوین شد.

به همراه 2 مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : یکشنبه 28 شهریور 1395 | 10:39 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری[۱] (DPS):

 اهمال کاری پدیده جدیدی نیست؛ویلیـام جیمـز  ۱۲۰ سـال پیش به پیامدهای روان شناختی اهمال کاری اشاره کرده است واســتیل  تــا ۸۰۰ ســال پــیش ازمــیلاد، منــابع مربــوط بــه اهمالکاری را یافته است. اهمال کاری یک معضـل جهـانی اسـت کـه درهمـه ی فرهنـگ هـا وجـود دارد. بـیش از ۲۰ درصـد افـراد بزرگسال در کارهای روزمره خود، اهمال کاری را تجربه می کنند(میرزایی و همکاران، ۱۳۹۲). دو نـوع اساسـی اهمـال کـاری وجـود دارد؛ اهمـالک ـاری و ۱- اهمال کاری تصـمیم گیـری رفتاری  ۲-  اهمـالکـاری رفتـاری تــأخیر در تکمیـل تکــالیف اصـلی و فرعــی و اهمالکــاری تصمیمگیـری تـأخیر عمـدی در تصـمیم گیـری در برهـه هـای زمانی خاص است (میرزایی و همکاران، ۱۳۹۲).

این مقیاس دارای پنج ماده خود گزارشی است که توسط مان[۲] (۱۹۸۲) برای سنجش تعلل ورزی در موقعیت­های تصمیم گیری ساخته شده است.

به همراه ۲ مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]. Decisional Procrastination Scale

[۲]. Mann
طبقه بندی: پرسشنامه استاندارد،

تاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1395 | 07:27 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

مهم نیست كه انسان چه اندازه می داند، چه چیز كسب كرده و چگونه پرورش یافته، مهم این است كه دانسته خود را چگونه بكار می برد، خودش چیست و چه می تواند بكند.
طبقه بندی: مطالب آموزش و پرورش،

تاریخ : شنبه 20 شهریور 1395 | 11:28 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

تفاوت فرد مثبت و منفی

فرد مثبت همیشه برنامه دارد، 
فرد منفی همیشه بهانه دارد

فرد مثبت همیشه خود جزئی از جواب هاست، 
فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.

فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند،
فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند.

فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد،
فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی می بیند.

فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد می کند،
فرد منفی دشمنی ها را زیاد می کند.

فرد مثبت می گوید اجازه بده انجام پذیر است،
فرد منفی میگوید نمی توانم انجام پذیر نیست.

فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل می کند، 
فرد منفی همیشه با خشم مشکلات راحل میکند
طبقه بندی: موفقیت،

تاریخ : پنجشنبه 4 شهریور 1395 | 11:10 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

10 روش برای خشنود ساختن خودتان
طبقه بندی: موفقیت،

تاریخ : سه شنبه 26 مرداد 1395 | 08:52 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

چند نکته از کتاب اثر مرکب

سکه جادویی یک سنتی

اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش های بزرگ از طریق مجموعه ای از انتخاب های کوچک و هوشمندانه است. یعنی شما با قدم هایی کوچک که خیلی به چشم نمی آیند، به نتایج بزرگی دست پیدا کنید. این اصل کلی مبتنی بر فرمول ذیل است:

انتخاب های کوچک و هوشمندانه + پایداری و ثبات قدم + زمان = ایجاد تفاوت های بنیادین

مثال خواندنی اثر مرکب را در سکه جادویی می توانیم مشاهده کنیم. اگر بین ۳ میلیون دلار پول نقد یا ۱ سکه ۱ سنتی که در ۳۱ روز آینده هر روز ارزشش دو برابر شود، حق انتخاب بگذاریم، فکر می کنم اکثر مردم همان ۳ میلیون دلار نقد را انتخاب کنند! اما در واقع پیشنهاد دوم بهتر است. در روز پنجم انتخاب اول هنوز همان ۳ میلیون دلار است و انتخاب دوم تنها ۱۶ سنت! در روز بیستم انتخاب اول همان ۳ میلیون دلار است و انتخاب دوم ۵۲۳۴ دلار! اما جادوی اثر مرکب آنجاست که در روز سی و یکم انتخاب اول هنوز همان ۳ میلیون دلار مانده است و انتخاب دوم ۱۰٫۷۳۴٫۱۸۰ دلار می شود یعنی بیش از سه برابر انتخاب اول!

این است جادوی اثر مرکب! گرچه مسیر دوم زمان بر تر است و پایداری می خواهد اما نتیجه اش به ثروت و موفقیت بیشتری منتهی می شود.

 

 

اثر موجی

در کنار اثر مرکب باید به اثر موجی هم توجه کنیم. ما باید بدانیم چه اعمال و افعال مثبت و چه منفی ما اگر تداوم پیدا کند و تکرار شود، غیر از تاثیر خود، اثر موجی نیز به دنبال دارد و آثار و نتایج ناخواسته و غیر منتظره ای را در پی خواهد داشت.

مثال ما یک فرد است که به شیرینی پختن علاقه پیدا کرده است و هرشب شیرینی می پزد و می خورد، او کم کم چربی و قند خونش بالا می رود، به علت زیاد خوردن شبانه، شبها دیرتر می خوابد، صبح ها دیرتر از خواب برمیخیزد، کسل و خسته به سر کار می رود با مدیر و همکارانش جر و بحث می کند، بهره وری اش پایین می رود و توبیخ می شود، اینها در محیط خانه و خانواده اش نیز تاثیر می گذارد، رابطه اش با همسر و فرزندانش خدشه دار می شود، اضافه وزن پیدا می کند و اعتماد به نفسش کم می شود، کم کم هم در محیط کار درآمدش کم می شود و هم در خانه و خانواده و دوستان با مشکل مواجه می شود و….

گرچه این مثال کمی اغراق آمیز به نظر می رسد، اما این واقعیتی است که حتی اعمال و افعال کوچک ما در صورت تکرار می تواند غیر از تاثیر گذاری خود، آثار منفی زیادی برجای گذارد، گرچه مثال عکس این موضوع نیز صادق است و افعال و اعمال خوب می تواند اثر موجی مثبت بر جای گذارد.

برگرفته از کتاب اثر مرکب

 

 

‍ موفقیت مایکروویوی به دست نمی آید!

اگر به اثر مرکب و اثر موجی معتقد شویم و بدانیم که موفقیت در سایه سخت کوشی، نظم و عادت های خوب به دست می آید، متوجه خواهیم شد که نباید در انتظار کسب نتایج آنی باشیم. تفکر مایکروویوی و فست فودی در مورد موفقیت هرگز وجود ندارد! ما باید برای همیشه این نوع تفکر و شیوه موفقیت بخت آزمایی را رها کنیم و بدانیم اگر هم داستانهایی مطرح می شود که یک فکر یک شبه میلیاردر شده یا در یک قرعه کشی برنده شده است، درباره سکه دیگر آن یعنی میلیونها نفری که در قرعه کشی ها شرکت کرده اند و بازنده شده اند، صحبتی نمی شود!

ما باید به این حقیقت و باور برسیم که موفقیت عمدتا از طریق انجام پیوسته کارهای معمولی، غیر جذاب، غیر مهیج و بعضا نظم و ترتیب های سخت روزانه به دست می آیند. و اگر هم موفقیتی یک شبه به دست آید، عمدتا یک شبه هم از دست خواهد رفت و دوام و عمقی نخواهد داشت.

فرمول خوش شانسی

خورشید شانس همواره در آسمان می درخشد و هر کس باید بجای رفتن زیر سایه به آسمان نگاه کند و بگذارد پرتوی از شانس بر او بتابد.

ما اگر حداقل امکانات را داریم باید بدانیم خوش شانس هستیم و همواره در معرض شانس ها. فرمول شانس اینگونه است:

شانس= آمادگی + نگرش + فرصت + اقدام

و بر اساس این فرمول است که هر کسی در زندگی می تواند خوش شانس باشد.اگر آمادگی داشته باشیم یعنی بهبود مهارتها، آماده سازی مداوم خودمان، دانش، تخصص، ارتباطات پس گام اول خوش شانسی را داریم و می توانیم از امکانات بهره برداری کنیم. اگر ما نگرش صحیح داشته باشیم یعنی موقعیت ها را بسنجیم و شرایط را درک کنیم این گام دوم خوش شانسی ماست. اگر در هر زمان از فرصت ها استفاده کنیم و فرصتها را بشناسیم و بهره برداری کنیم و در زمان لازم اقدام نماییم این خود شانس و این ۴ گام است که همه ما را خوش شانس می کند!

‍ اعتیاد به عادتهای خوب و بد

از نکات مهم در موفقیت پرورش عادات خوب و پیوستگی در انجام عادات خوب و ثبات قدم در انجام عادات خوب است. انسان موفق در واقع باید معتاد به موفقیت شود و این اعتیاد مثبت است که می تواند او را از دیگران متمایز کند.

مطالعات روانشناسی نشان داده اند که ۹۵ درصد از هر چیزی که احساس می کنیم، فکر می کنیم و انجام می دهیم در نتیجه یک عادت یادگرفته شده است. عادت ها کمک می کنند ما بدون فکر کردن کارهای روزمره مان را چه خوب و چه بد انجام دهیم.

شاید خیلی از ما فکر می کنیم می توانیم یا توانسته ایم عادات بد خودمان را در کنترل خود در آوریم ولی اشتباه می کنیم! وقتی بررسی کنیم چقدر از وقت روزانه مان را به بطالت گذرانده ایم، تلویزیون دیده ایم، اخبار بدرد نخور شنیده ایم، نوشابه خورده ایم، کالری زیاد کرده ایم و ورزش نکرده ایم و… آن وقت متوجه می شویم چه عاداتی داریم که از آنها خبر نداریم!

باید بدانیم آرزوها، دلبستگی، علایق و حتی ظاهر ما مهم نیست، مهم این است که در طول ۲۴ ساعت و در طول ۷ روز هفته به چه سبکی زندگی می کنیم تا بفهمیم عادات خوب و بد ما چگونه است؟

ما همه اعتیاد به عادات مان داریم و این عادات خوب و بد تمام زندگی ما را فراگرفته اند.

برای دوری از عادات بد چند کار باید انجام دهیم. نقطه آغاز، شناخت عادات بد است اول باید بدانیم چه عاداتی بد است و ما را از اهداف و آرمانهای مان دور می کند. بعد از آن شناخت محرک هاست. باید درک کنیم که یک عادت بد در چه زمانی ایجاد می شود و در چه زمانی تحریک می شود. مرحله بعد، پاک سازی محرک هاست یعنی اصل محرکها و مشکلات را از زندگی و اعمال روزانه مان بزداییم. نوشابه نخریم؛روغن نخریم، تلویزیون مشاهده نکنیم، فیس بوک نرویم، شبکه های اجتماعی نرویم و… تا عادات بد مان کم شود. گرچه هرگز نمی توانیم تمام عادات بد را دفعتا و کلا از زندگی مان حذف کنیم! مرحله بعد این است که به جای محرک های بد، جانشین ها و عادات خوب را جایگزین کنیم و خلق کنیم مثلا اگر بعد از غذا باید چیز شیرین بخوریم به جای بستنی انجیر خشک بخوریم و…

سبک زندگی، محیط اطراف و زمان بندی زندگی ما باید بگونه ای باشد که عادات خوب بتوانند متبلور شوند . در کنار این موضوع می توانیم از همراه و ناظر تشویق کننده بهره بگیریم و حتی بعد از ترک عادات بد و ایجاد عادات خوب به خودمان جایزه بدهیم.

در این میان باید بدانیم که صبر و حوصله در این جایگزینی موضوعی حیاتی است و برای حذف عادتی مثلا ۲۰ ساله و ایجاد عادتی جدید نیاز به توانایی، همت و پشتکار و صبری مثال زدنی است.

برگرفته از کتاب اثر مرکب

از وب سایت : WWW.RAVA20 .IR
طبقه بندی: موفقیت،

تاریخ : سه شنبه 26 مرداد 1395 | 08:34 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

 مهارت های آموزشی

روشهای مختلف آموزش انفردای

یادگیری تا حد تسلط

تدریس خصوصی

آموزش برنامه ای (PI)

آموزش به وسیله رایانه (CAI)

سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی

آموزش انفرادی تجویز شده (IPI)

آموزش انفرادی هدایت شده (IGE)

روش واحدها

و ...

جهت دانلود کلیک فرمائید. 
طبقه بندی: مطالب آموزش و پرورش،

تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 10:41 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

تربیت برتر 

آموزش مفاهیم و دانستن، یك چیز است و پذیرش و عمل كردن به آن چیز دیگر. لذا آموزش اخلاقی كودكان اگر درست و صحیح انجام پذیرد تنها نصف كار انجام شده و نصف دیگر، درك و كاربرد عملی آن است. نباید گذاشت در كلاس، كار به لفاظی تمام و تصور شود كودكان چون مفاهیم اخلاقی را می دانند پس در هنگامه عمل آن را نیز رعایت خواهند كرد. مهم این است زمینه ای فراهم گردد كه كودكان از تحت اقتدار سلطه جویانه فرد یا گروه خارج شوند و با شركت دادن آنان در بحثهای جمعی و گروهی، چه از نظر ذهنی و عقلی و چه از نظر عملی، با مسائل و مشكلات درگیر شوند و در جوی آزاد و محبت آمیز با حفظ احترام بر شخصیت یكدیگر، در ارتباط متقابل و تبادل افكار، در بحث و گفتگو، خود به احساس ارزشمندی برسند و عملا به تفكر و تعقل وا داشته شوند و در مباحثه ها و مناظره ها با راهنمایی و هدایت مربی عملا ضرورت اجرای قوانین و مقررات انضباطی را درك كرده و به باور برسند و آن را درونی سازند. مدرسه و خانه باید چنین فرصتهای سازنده ای را فراهم بیاورد تا كودكان به پیشرفتهای جمعی و درك گرایشهای اخلاقی نایل شوند و به صورت عینی و عملی، ارزش قوانین و مقررات را در موقعیتهای گوناگون و شرایط مقتضی ادراك نمایند. كودكان و نوجوانان به دستورات و رفتار معلمان خود بسیار حساس و دقیقند و نیز در مقابل رفتار همسالان خود تاثیرپذیر. معلمان می توانند با فراهم آوردن زمینه های مناسب، در بحث های گروهی وارد شده و نقش هدایتگر داشته باشند و در برخوردها و مناظره های گروهی، بنا به اقتضای هر موقعیتی زمینه را طوری فراهم كنند كه خود آنان به كشف و درك استدلالهای آن مجهز شوند. در این صورت خود بطور سازنده ای در رشد منش اخلاقی و پیشرفت و تعالی خویش نقش پیدا می كنند.

جهت دانلود کلیک فرمائید.
طبقه بندی: مطالب آموزش و پرورش،

تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 07:16 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

آموزش پیش دبستانی

آموزش و پرورش کودکان قبل از دبستان در نظام های آموزشی بسیاری از کشورهای جهان جایگاه حساس و ارزشمندی دارد و با توجه به توصیه کارشناسان تعلیم وتربیت مبتنی بر ضرورت سرمایه گذاری برای دوره پیش ا ز دبستان تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، آموزش پیش دبستانی را جزئی از نظام آموزش و پرورش همگانی قلمداد کرده اند مثلاً: کشور هلند: در سال 1990 آموزش کودکان سنین 4 سال به بعد را همگانی اعلام کرد و آلمان و استرالیا، فرانسه، کره جنوبی، تایوان، کانادا، مالزی، آفریقای جنوبی تیز در تلاش اند تا آموزش کودکستانی را زیر پوشش آموزش همگانی در آوردند کشور سوئد: در سال 1995 اعلام کرد که تمام کودکان بالاتر از سن هجده ماه را در مهدکودک دولتی، مشروط بر آن که پدر و مادر مشغول کار یا تحصیل باشند، خواهند پذیرفت.

در کشور ژاپن، کودکان قبل از ورود به مدارس ابتدایی در کلاس های آمادگی یا کودکستان حضور می یابند در حال حاضر 90% کودکان پنج ساله این کشور در این مراکز تربیتی حضور دارند و 50% این مراکز توسط بخش خصوصی اداره می شود. و ...

 

جهت دانلود کلیک فرمائید.

 
طبقه بندی: مطالب آموزش و پرورش،

تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 07:09 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

اصول مدیریت آموزشی

بنابه تعریف کیمبل وایلز، رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند امر آموزش و یادگیری را یک قدم پیش تر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود . وی معتقد است که نقش رهبر آموزشی عبارت است از حمایت ، تقویت ، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن نه دستور دادن .

محیط آموزشی مؤثر

رهبری آموزشی مستلزم آن است که مدیر بتواند ، اولا” محیط کار خود را با تعریف و تفسیر هدفها ، تهیه و اجرای برنامه ها و راهنمائی موثر فعالیتهای آموزشی به یک نظام همکاری فعال و پویا مبدل سازد و ثانیا” با یاری و مساعدت به افرادی که در امر آموزش و یادگیری نقشی دارند ، آنها را در نوآوری و انجام کار موثر تقویت نماید.

محیط آموزشی مؤثر و مساعد دارای ویژگیهای زیر است (کیمبل وایلز، ترجمه طوسی، 1353)

n    1- هر فردی به خود و دیگران احترام می گذارد .

n    2- به احساسات و رفاه هر فردی توجه کافی معطوف و مبذول می شود .

n    3- هر عضو محیط آموزشی ، به محیط و گروه خود احساس تعلق و پیوستگی می نماید.

n    4- افراد به یگدیگر اعتماد می کنند.

n    5- افراد در تصمیم گیریهای آموزشی مشارکت می کنند .

n    6- اطلاعات مربوط به کار در اختیار همگان گذاشته می شود .

n    7- پیشنهادات و نظرات اعضاء مورد توجه قرار می گیرد

n    و ...

جهت دانلود کلیک فرمائید.

 
طبقه بندی: مطالب آموزش و پرورش،

تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

بررسی نظریه پارسونز در آموزش و پرورش

سازمان عبارت از یك رشته منظم و عقلایی است كه بین افرادی كه وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و كثرت تعداد آنان به قدری است كه نمی توانند با هم در تماس نزدیك باشند، به منظور تامین هدف های مشترك خاص برقرار می گردد[1].

«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یك سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یك سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد[2].و ...

 

جهت دانلود کلیک فرمائید.

 1- اقتداری، علی محمّد، سازمان و مدیریت ص 104

3- عباس زادگان، سید محمد، مكاتب و مبانی مدیریت ص 149
طبقه بندی: مطالب آموزش و پرورش،

تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 06:53 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

فایل پاورپونت درس:


برنامه ریزی روستایی در ایران (پیام نور) - دکتر حسین آسایش – ۱۶۳ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

جهت دریافت فایل همین جا کلیک بفرمائید.

 
طبقه بندی: پاورپونت PPT،

تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 05:17 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

فایل پاورپونت درس:


روش تحقیق پیشرفته عیسی ابراهیم زاده ۲۸۷ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

جهت دریافت فایل همین جا کلیک بفرمائید.

 
طبقه بندی: پاورپونت PPT،

تاریخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 05:06 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

فایل پاورپونت درس:


مدیریت منابع انسانی ۹۵ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

جهت دریافت فایل همین جا کلیک بفرمائید.
طبقه بندی: پاورپونت PPT،

تاریخ : چهارشنبه 13 مرداد 1395 | 10:40 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

فایل پاورپونت درس:


اقتصاد سنجی ۶۳۹ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

جهت دریافت فایل همین جا کلیک بفرمائید.
طبقه بندی: پاورپونت PPT،

تاریخ : چهارشنبه 13 مرداد 1395 | 10:35 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

فایل پاورپونت درس:

اقتصاد خرد (۱) از دکتر داودی  ۲۷۱ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

جهت دریافت فایل همین جا کلیک بفرمائید.

 
طبقه بندی: پاورپونت PPT،

تاریخ : چهارشنبه 13 مرداد 1395 | 10:29 ب.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

جهت دریافت فایل همین جا کلیک بفرمائید.

 
طبقه بندی: پاورپونت PPT،

تاریخ : دوشنبه 11 مرداد 1395 | 12:01 ق.ظ | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 46 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

خرید آسان شارژ موبایل

کلیک کنید

ایرانسل - همراه اول - رایتل

تماس با ما