۵ عامل بازدارنده در مسیر موفقیت

۵ عامل بازدارنده در مسیر موفقیت:

 ۱. ترس

همه ما می ترسیم،  اما افراد موفق تفاوت شان در این است که به جای فکر کردن به ترس ها،به آنچه میخواهند تمرکز میکنند.

 ۲. توجه به ارزیابی دیگران

اگر قرار باشد فقط نگاه مان به نظرات دیگران باشد در همان جایی که هستیم می مانیم.

افراد موفق مشورت میکنند اما در تصمیم گیری قائل به خود هستند.

 ۳. اقدام نکردن

گاهی ما بیشتر در فکرهایمان قدم برمیداریم، باید با موقعیت ها مواجه شد و به جای غرق شدن در فکرها قدم برداشت.

 ۴. نتیجه گرایی

هدف داشته باشیم اما وقتی قدم برداشتیم نتیجه را رها کنیم،  توجه زیادی به نتیجه ذهن ما را ترسو می کند.

 ۵. عدم خودباوری

باور نداشتن خویشتن یعنی سرد کردن انگیزه قدم برداشتن

مهم نیست که عالی باشیم،  مهم اینست که در مسیر تعالی خویش قدم برداریم و در این مسیر دیدن داشته ها و توانایی ها به ما جان می دهد.

www.rava20.ir

موضوع: موفقیت،
[ شنبه 3 تیر 1396 ] [ 07:01 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

پرسشنامه اعتماد اجتماعی[1]

یکی از عوامل موثر و مهم در انسجام و یک پارچگی جامعه، وجود اعتماد بین افراد و گروه های مختلف اجتماع است. اعتماداجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشم انداز خاصی مطرح شده است، به طوری که اندیشمندان  متعددی از جمله اوچی، اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانسته اند و در تأیید آن اوسلانر[2] ، از آن به عنوان تسهیل گر روابط انسانی یاد کرده است ) عباس زاده، .(1383 به عبارتی اعتماد اجتماعی به مثابه یک مفهوم یا کنش اجتماعی درتعامل مستقیم با مفاهیم یا رفتارهای اجتماعی دیگر است. اعتماد اجتماعی اولین  جزء سرمایه اجتماعی است که به نوع ارتباط بین افراد مربوط می شود. تأکید بر اعتماد  در مقایسه با دیگر انواع ارتباط، در ادبیات سرمایه اجتماعی نقش بر جسته ای دارد ( زارع شاه آبادی و نوریان نجف، 1390).

به طور کلی در قلمرو روانشناسی، زندگی با اعتماد آغاز می شود که بستر مهرورزی و موجبات رشد و انسجام آن را فراهم می آورد.  در روانشناسی، اعتماد یعنی باور و اتکاء به کسی که براساس آنچه از او انتظار میرود، عمل می کندروانکاو نامدار اریکاریکسون، اعتماد را مبنای اساسی هر گونه رابطه شخصی می داند و شکل گیری و رشد اعتماد را یکی از عوامل اصلی در انطباقو سازگاری و ایجاد شخصیت سالم به شمار می آورد )کیل و کاوانا ، 1996).

پرسشنامه اعتماد اجتماعی توسط صفاری نیا و شریف (1392) براساس نظریه جانسون)1993) که مشتمل بر پنج شاخص صداقت، صراحت، تمایلات همکاری جویانه، اطمینان و اعتماد کردن می باشد، طراحی شده  و دارای 25 گویه  است.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه اعتماد اجتماعی

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.[1] Social trust

[2] Uslaner

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ شنبه 3 تیر 1396 ] [ 06:32 ب.ظ ] [ ab azizi ]

اگر نمی‌توانید پرواز کنید،بدوید!

اگر نمی‌توانید پرواز کنید،بدوید!

اگر نمی‌توانید بدوید،راه بروید!

اگر نمی‌توانید راه بروید،سینه‌خیز بروید!

هرکاری که انجام می‌دهید باید رو به جلو باشید!

مارتین لوتر کینگ

 

موضوع: موفقیت،
[ پنجشنبه 1 تیر 1396 ] [ 08:48 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک (MCRE) - رابرت، ام، راس

پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک[1](MCRE) - رابرت، ام، راس 

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و سلامت جسمانی، عاطفی، اجتماعی و روانی انسان بستگی شدید به چگونگی گذران این دوران دارد. در این دوره فرد به مراقبت مادر نیازمند است و کیفیت این رابطه بر فرآیند رشد و تحول همه جانبه کودک اثر گذار است .

رابطه متقابل مادر و کودک، دلبستگی و پیوندهای ماندگار آنان و نیز پیامدهای محرومیت از مادر از مدت ها قبل مورد بحث روان شناسان قرار داشته است. برخی دانشمندان دلبستگی های ایمن و نا ایمن مادر و کودک را مشخص کرده اند. آنها دلبستگی را پیوندهای هیجانی می دانند و آن را به عنوان نظام کنترل "سازمان دهنده رفتار" تعریف می نمایند و اساسا مادر را منبع امنی برای اکتشافات کودک دانسته و اعتراض جدی کودک در برابر جدایی از مادر را از شواهد قطعی دلبستگی اعلام می دارند.برخی دلبستگی های پرورش دهنده را بیان کرده اند. مطالعات مختلف در خصوص سودمندی کوتاه مدت و بلند مدت دلبستگی ایمنی بخش درآغاز زندگی را بیان می نماید. همچنین دیگر نظریه پردازان عنوان داشته اند که الگوی سالم و فعال رابطه مادر و کودک اساس رفتار اجتماعی و فردی هر شخصی را شکل می دهد. این آزمون توسط رابرت، ام، راس ( 1961) طراحی شده و دارای 48 عبارت و  4 خرده مقیاس:1- پذیرش فرزند[2]، 2-بیش حمایتگری[3]، 3- سهل گیری[4] و 4-طرد[5] فرزند است.  ارزیابی رابطه مادر-کودک یک چهارچوب از نگرش‌های ارجاعی از طریق چگونگی رابطه مادران با فرزندانشان ایجاد کرد. این رویکرد برآورد عینی از رابطه یک مادر ب کودکش که تحت عنوان یک نیمرخ 5 نگرشی بنا نهاده شده فراهم می‌آورد. نتایج (یافته‌های) به دست آمده از طریق این ارزیابی می‌تواند فرایند ارزیابی و درمان رابطه مادر و کودک را تسهیل نماید.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک (MCRE) - رابرت، ام، راس 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.[1] - Mother-Child Relationship Evaluation

 

[2] - - acceptance

[3] - overprotection

[4] - - over indulgence

[5] - – rejection

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ شنبه 27 خرداد 1396 ] [ 07:10 ب.ظ ] [ ab azizi ]

آزمون سنجش اعتقادات دینی زارع و امین پور(1390)

آزمون سنجش اعتقادات دینی زارع و امین پور(1390)

اعتقادات و باورهای دینی از سرمایه‌های مهم و ریشه‌ای هر انسانی است که او را از خطرات حفاظت کرده و از آلوده شدن به گناهان نیز جلوگیری می‌کند. همچنین رشد و بالندگی انسان‌ها و جوامع در عرصه‌های گوناگون، مرهون اعتقادات و باورهای مستحکم دینی است. با بررسی عوامل پیروزی و شکست مسلمانان در تمام عصرها از صدر اسلام تاکنون، می‌توان پی برد که مهم‌ترین عامل پیروزی‌ها، استحکام اعتقادات و باورها و مهم‌ترین عامل شکست و نابودی‌شان، سست شدن اعتقادات و باورهای آنان بوده است.  ایمان و عقیده دینی هر فردی محرک و جهت‌دهنده او در همه یا بخشی از عمل‌کردهای روزانه زندگی اوست و این امر اختصاص به حوزه تکالیف دینی ندارد، بلکه تمامی جنبه‌ها و ابعاد زندگی او را از برخورد با خود، خانواده، خویشاوندان و کلیه انسان‌ها در بر می‌گیرد. آزمون سنجش اعتقادات دینی توسط زارع و امین پور(1390)  براساس مبانی نظری حوزه های دینی و برای سنجش اعتقادات دینی افراد تهیه شد. از 26 سؤال تشکیل شده است و 3 عامل مشارکت دینی، پایبندی به اعتقادات دینی و رعایت مسایل شرعی را مورد سنجش قرار می دهد.  آزمون را می توان بر روی افرادی که به بلوغ عقلی و دینی رسیده باشند اجرا کرد.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود آزمون سنجش اعتقادات دینی

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ جمعه 26 خرداد 1396 ] [ 04:13 ب.ظ ] [ ab azizi ]

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی

تاریخ نشان می دهد كه دین ورزی، قدمتی بسیار طولانی داردچنانكه مطالعات باستان شناسان و انسان شناسان نشان دادهاند، مذهب جزء لاینفك زندگی بشری در تمام اعصار بوده است.  ویل دورانت  معتقد استدین به اندازه ای غنی، فراگیر وپیچیده است كه هیچ دوره ای در تاریخ بشر، خالی از اعتقاد دینی نبوده است . این كه حتی یك انسان بی اعتقاد به دین، درشرایط نامطمئن بحران روحی و درماندگی به طور ناهشیار به خدا و نیروهای ماوراءالطبیعی می اندیشد و از او استمداد میطلبد، پدیدة ثابت شده ای است به گفتة فرانكل بنیانگذار مكتب معنا درمانی، احساس مذهبی عمیق و واقعی، در اعماق ضمیرناهشیار هر انسانی وجود دارد (حاج یزاده میمندی و برغمدی ،1389). امروزه متخصصان سلامت روان بیش ازپیش به اهمیتمعنویت در زندگی افراد تأکید میکننددر حال حاضر بسیاری از متخصصان بالینی علاقه زیادی به گنجاندن معنویت در درمانبالینی دارند. یکی از دلایل این تغییر نگرش در دهههای اخیر وجود پژوهشهایی است که نشان میدهد که باورهای دینی و فعالیتهای مذهبی ارتباط مثبتی با سلامت جسم و روان دارد (جعفری  ؛  حاجلو و محمدزاده، 1393). آزمون معبد 255 سوالی، (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 4 حوزه عمل به واجبات، عمل به  مستحبات، فعالیت های مذهبی( عضویت در گروه های مذهبی و...) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد.

به همراه 12 مقاله مرتبط رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود آزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ جمعه 26 خرداد 1396 ] [ 10:04 ق.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه کیفیت زندگی Sf-36واروشربون

پرسشنامه کیفیت زندگی[1] Sf-36 واروشربون

از موضوعات مهمی كه در حوزه علوم بالینی و بهداشتی از اهمیت بسیاری برخوردار است، اندازه گیری سطح سلامتی است.از آنجا كه در ده ه های اخیر سلامتی مفهومی وسیع تلقی می شود لذا امروزه در اندزه گیری سلامت در نظر داشتن ابعاد چندگانه سلامتی و به بیان دیگر «كیفیت زندگی» بیش از پیش مطرح  گردیده و اندازه گیری آن به عنوان پیامدی از سطح سلامت درحوزه علوم بهداشتی كاربرد گسترد ه ای یافته است(منتظری و همکاران، 1384). کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی‌های اوست . پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش کیفیت زندگی ابداع شده‌اند که معروف ترین آن‌ها پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36) است. پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36) دارای ۳۶ سوال است و از ۸ زیرمقیاس عملکرد جسمی (PF)، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (RP)، اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (RE)، انرژی/خستگی (EF)، بهزیستی هیجانی (EW)، کارکرد اجتماعی (SF)، درد (P) و سلامت عمومی (GH). تشکیل شده است ، همچنین از ادغام زیر مقیاس ها دو زیرمقیاس کلی با نام های سلامت جسمی و سلامت روانی به دست می‌آید. در این پرسشنامه نمره پایین‌تر نشان دهنده کیفیت زندگی پایین‌تر است و برعکسپرسشنامه کیفیت زندگی برای مصارفی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست های بهداشتی . نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. این آزمون توسط واروشربون در سال 1992 و در کشور آمریکا طراحی و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است.

به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی Sf-36 واروشربون

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.[1] - Short form Health Survey

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ پنجشنبه 25 خرداد 1396 ] [ 04:37 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه سبك های عمومی تصمیم گیری(GDMS) اسكات و بروس (1995)

پرسشنامه سبك های عمومی تصمیم گیری(GDMS) اسكات و بروس (1995)

تصمیم گیری، کار مشکل و حساسی است و این ناشی از ماهیت پیچیده تصمیم گیری می باشد. مبحث تصمیمگیری همیشه از ابتدا به عنوان بخشی جدا ناپذیر از مدیریت در ادبیات مدیریت مطرح بوده است. نقش تصمیمگیری در جلوگیری از بروز مسائل و حل مشکلات و انتقال راه حل مناسب، از عملکرد های مهم مدیریت به شمارمی رود با توجه به اینکه وظایف اساسی برنامه ریزی، رهبری، سازماندهی و کنترل مستلزم تصمیم گیری است.مدیران در همه سطوح سازمان برای اقدام یا حل مشکل تصمیم میگیرند و تصمیمات خود را عملی میسازند واین تصمیمات در مرحلهی عمل چهارچوب فعالیت سایر کارکنان را مشخص می سازد، بنابراین می توان دریافتکه تصمیم گیری فعالیتی حساس و با اهمیت است و بخش مهمی از وقت و کار مدیران به حل مشکل و تصمیمگیری اختصاص می یابد. پرسشنامه سبك های عمومی اسكات و بروس (1995) مشتمل بر 25 سوال می باشد.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصمیم گیری

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ جمعه 19 خرداد 1396 ] [ 10:11 ق.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (2002)

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید[1] بنت و رابینسون (2002)

رفتار کارکنان در سازمان باید در جهت تولید باشد. اما گاه این رفتارها نه­تنها در مسیر تولید نیست؛ بلکه، در فرایند تولید نیز اختلال ایجاد می­کند. رفتارهای ضدتولید ، مجموع های متنوع از رفتارها نظیر تخطی ازقواعد، سیاستها و اصول زیربنایی مورنیاز برای فعالیت های فردی و سازمانی را شامل می شود، که دارایمشخصه عمدی بودن و با هدف آسیب رسانی به مرحله اجرا درمی آیند (اپل بام، آیاکونی و ماتوسک،2007 ). چنین رفتارهایی اغلب در قالب  آسیب رسانی به وسایل، امکانات و تجهیزات سازمان، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد کاری رسمی، اذیت و آزار کلامی و فیزیکی همکاران و یا مراجعان و دزدی واستفاده از وسایل سازمان برای مقاصد شخصی در دو طبقه اصلی، به نام های رفتارهای ضدتولید معطوف بهسازمان و رفتارهای ضدتولید  معطوف به افراد )همکاران، مشتریان، مراجعان، سرپرست ) جای

می گیرند. این پرسشنامه شامل 11 گویه و یک بعد می باشد و توسط بنت و رابینسون (2002) طراحی شده است.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.[1] - Counterproductive behaviors

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ پنجشنبه 18 خرداد 1396 ] [ 12:41 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

پیدایش و گسترش سریع فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ، باعث تغییر در چگونگی ، چرایی ، چیستی ، مکان و زمان یادگیری شده و حتی آموزش دهنده نیز از تحول بی نصیب نبوده است . گستردگی تحولات در فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی موجبات پیدایش نوع جدیدی از یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی را فراهم آورد . یادگیری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده از طریق رسانه های الکترونیکی و مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی همانند ماهواره ، تلویزیون ، تلفن های تصویری ، لوح های فشرده و انواع شبکه های رایانه ای(اصنافی، 1384).

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی از ابعاد مختلف (یادگیری الكترونیكی به عنوان محیط یادگیری مستقل، یادگیری الكترونیكی به عنوان یك محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الكترونیكی به عنوان محیط آموزش چند رسانه ای، یادگیری الكترونیكی به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان) است.

به همراه 6 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ پنجشنبه 18 خرداد 1396 ] [ 10:48 ق.ظ ] [ ab azizi ]

مکس کیودا MAXQDA) ) نرم افزار تجزیه و تحلیل کیفی داده ها

مکس کیودا MAXQDA)  ) نرم افزار تجزیه و تحلیل کیفی داده ها

 

MAXQDA یک نرم افزار حرفه ای برای تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و کیفی است. این نرم افزار به عنوان یک  برنامه ی جهانی جهت آنالیز انواع داده های ساختارنیافته مانند مصاحبه ها، مقالات، رسانه ها، نظر سنجی، توییت ها و ... است. می توان از MAXQDA برای مدیریت پروژه های کامل تحقیقاتی استفاده نمود. انواع داده های مربوط به مصاحبه ها، گروه های تمرکز، نظرسنجی آنلاین، صفحات وب، تصاویر، فایل های صوتی و تصویری، صفحات گسترده، داده های کتابشناسی و حتی توییت توییتر و ... را وارد کرد و از امکاناتی نظیر سازماندهی این داده ها در گروه های مختلف، ارتباط داده آن ها به یکدیگر، به اشتراک گذاری و همچنین مقایسه ی کار های صورت گرفته با دیگر اعضای تیم کاری استفاده نمود.

قابلیت های کلیدی نرم افزار MAXQDA:
-
سازماندهی و دسته بندی داده ها
-
کدگذاری اطلاعات مهم با کد، رنگ، سمبل و ...
-
کدگذاری اسناد متنی
-
ارائه ی مدل های متناسب با پژوهش پس از کدگذاری سندهای تحقیقاتی
- 
بازیابی بخش های کد شده تنها با یک کلیک
-
استفاده از MAXQDA برای کد کردن مستقیم فایل های صوتی و ویدیویی بدون نیاز به ایجاد Transcript
-
ادغام داده های کمی با پروژه 
-
مصورسازی و تست  تئوری ها
-
گزارش گیری و استخراج نتایج بررسی داده ها

 

دانلود رایگان نرم افزار MAXQda

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ چهارشنبه 17 خرداد 1396 ] [ 06:05 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

یکی از موضوعهای اساسی در ارتباط با سلامت جوانان، سوء مصرف مواد مخدر است، بررسیهای اخیر در زمینههای شیوعمصرف مواد بیانگر آن است که سوء مصرف مواد در ایران مسئلهای جدی و رو به رشد است. امروز اعتیاد به مواد مخدر وروانگردان نسل جوان و به خصوص دانشجویان را که آیندهساز کشور هستند به تباهی کشانده و زیانهای فردی و اجتماعی واقتصادی مصرف مواد بر کسی پوشیده نیست، مشکلات و معضلات خاصی مربوط به مواد مخدر و رفتارهای ناهنجار ناشی ازسوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در میان کشورها و فرهنگها تفاوت دارد. )باقری،   1385 ). از طرفی با توجه به اینکه پیشگیریبهتر از درمان است و برای پیشگیری از یک پدیده شناسایی عوامل مؤثر بر آن پدیده ضروری استلذا توجه به عوامل مؤثر درگرایش سوء مصرف مواد مخدر حائز اهمیت استچرا که شناسایی عاملهای مؤثر در یک پدیده قدرت پیشبینی را تسهیل کردهو دستاندرکاران را جهت پیشگیری اولیه و تدوین مداخلههای آموزشی برای افراد در معرفی خطر یاری می دهد ( بوتوین، 2000). این پرسشنامه دارای 16 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ چهارشنبه 17 خرداد 1396 ] [ 01:27 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه گرایش به مصرف مواد:

پرسشنامه گرایش به مصرف مواد:

در حال حاضر اعتیاد و مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از چالش‌های مهم اجتماعی، بهداشتی و سیاسی در سراسر جهان مطرح می‌باشد. در مورد سبب شناسی گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها ، فرضیه های مختلفی بیان شده است ، اما هیچ یك از این نظریه ها به تنهایی نمی توانند علت مصرف مواد مخدر در یك فرد را تشریح كنند . در اغلب موارد مجموعه ای از عوامل در ایجاد مشكل نقش دارند لیكن در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص و در هر فرد برخی از عوامل نقش بارزتری را در مورد سبب شناسی سوء مصرف ایفا می كنند . این پرسشنامه توسط قربانی در سال 1380 ساخته شده است و دارای 30 سوال می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه گرایش به مصرف مواد

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ چهارشنبه 17 خرداد 1396 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مزلچ ( ویرایش رستمی وهمکاران)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی[1] مزلچ ( ویرایش رستمی وهمکاران)

یکی از چالش­ های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی تحصیلی در فراگیران است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آن­ها را تحت تاثیر قرار می­ دهد.  متغیرفرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده می شود  (عزیزی ابرقویی، 1389). سالما، کیورو، لسکینن و نورمی در تعریف فرسودگی تحصیلی این‌گونه‌ گفته‌اند: «فرسودگی تحصیلی با ویژگی‌هایی مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه (خستگی تحصیلی)، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی (بی علاقگی تحصیلی) و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیلی (ناکارآمدی تحصیلی) مشخص می‌شود.» می‌توان گفت که موقعیت‌های آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب می‌شود. اگرچه فراگیران در موقعیت‌های آموزشی به عنوان کارمند کار نمی‌کنند یا شغل خاصی در آن‌ها ندارند اما از دیدگاه روان‌شناختی، فعالیت‌های آموزشی و درسی آن‌ها را می‌توان به عنوان یک کار در نظر گرفت. آن‌ها در کلاس حضور پیدا می‌کنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام می‌دهند.» (عزیزی ابرقویی، 1389). این پرسشنامه از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (1390) استخراج گردیده  و دارای 15 گویه است و هدف آن‌ بررسی ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی  فرسودگی تحصیلی می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.[1] - School – Burnout Inventory

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ چهارشنبه 17 خرداد 1396 ] [ 11:39 ق.ظ ] [ ab azizi ]

ربنا[ سه شنبه 16 خرداد 1396 ] [ 07:59 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی

پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی

ازدواج و تشكیل خانواده یكی از مهم ترین پدیده های زندگی است که می تواند موجبات رشد و شكوفایی توانایی های و هم چنینتأمین نیازهای مختلف انسان و به دنبال آن آرامش روانی را فراهم آورد. با وجود اهمیت و کارکردهای مهم ازدواج، پدیده ایی کههمواره باید مورد توجه قرار گیرد، بروز کشمكش و تعارض به عنوان جزء جدانشدنی و همیشگی در ازدواج و روابط زناشویی استکه اگر زوجین نتوانند آن را به خوبی حل کنند آثار مخربی برای زوجین و فرزندان در خانواده به همراه می آورد ) بهمنی و همکاران، 1390).  پرسشنامه عدالت زناشویی توسط بهمنی ( 1390)  ساخته شده و دارای  26 سوالی است.

به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه عدالت زناشویی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ دوشنبه 15 خرداد 1396 ] [ 06:34 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی FFMQ بائر و همکاران 2006

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی  FFMQ بائر و همکاران 2006

موج شدیدی از علاقه به آموزش ذهن آگاهی در حوزه روانشناسی بالینی به عنوان مداخله روانی اجتماعی به وجود آمدهاست(سجادیان، 1392). کابات زین (2003) ذهن آگاهی را " هشیاری پدیدار شده به واسطه توجه کردن به هدف در لحظهحاضر و توضیح دادن لحظه به لحظه تجربه به طور غیر قضاوتیتعریف کرد. تمرین های ذهن آگاهی شامل ،همکارانمجموعه ای از مهارت هاست که در چندین مداخله به طور وسیعی در زمینه های پزشکی و سلامت روان به کارگرفته میشوندمداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی عبارتند ازکاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی است (سجادیان، 1392). پرسشنامه هایذهن آگاهی با ویژگی های روان سنجی قوی می توانند مشخص کنند که آیا مهار تهای ذهن آگاهی پس از شرکت در یک مداخله ذهن آگاهی محور در جمعیت های بالینی و غیربالینی افزایش می یابند و کاهش در اختلالات روان شناختی را واسطهگری می کنند (بائر و همکاران، 2006).پرسشنامه پنج بعدی ذهن آگاهی که در مطالعات اخیر از نظر فراوانی پراستفاده ترینپرسشنامه ؛ ذهن آگاهی بوده است (بائر و همکاران، 2006).  پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی ): مقیاس خودسنجی 39 آیتمی است که توسط بائر و همکاران (2006) ساخته شده است.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی  

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ دوشنبه 15 خرداد 1396 ] [ 02:27 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ)کلورادو ویلکات و همکاران

پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ)کلورادو ویلکات و همکاران

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو توسط ویلکات و همکاران (2011) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می شوند. این پرسشنامه که از 20 آیتم تشکیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ یکشنبه 14 خرداد 1396 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب)

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا  فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب)

نظریه دلبستگی، اولین بار به وسیله بالبی ( 1969 ) مطرح شد او معتقد استدلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است كهبا افراد خاص در زندگی برقرار می شود، به گونه ای كه وقتی فرد با این افراد خاص تعامل می كند، احساس نشاط، شعف وامنیت كرده و به هنگام استرس از اینكه آنها را در كنار خود دارد، احساس آرامش می كند مفهوم « دلبستگی» منبعث ازنظریه بالبی گستردگی زیادی دارد، از جمله دین و باورهای مذهبی  (كیرك پاتریك، 2005  كیركپاتریك ( 1999 )،به عنوان یكی از نخستین نظریه پردازان در زمینة دلبستگی به خدا، معتقد استدلبستگی به مراقب اولیه در دورانكودكی، با گذشت زمان، به شكل دلبستگی به خدا و وطن ادامه می یابد وی مدعی است كه مؤمنان ارتباط متقابلشخصی با یك خدای محبوب، دانا و نیرومند برقرار می كنند و این ارتباطات را ارتباطات دلبستگی در نظر گرفته است(اوكوزی، 2010 ).  البته روابط  نزدیك و عشق و عاطفه ای كه فرد با چهره دلبستگی تجربه می كند، در ارتباط با خدانیز با میزانی از تفاوت وجود دارد (كیرك پاتریك،(.  1994  رابطه بین فرد و خدا به عنوان رابطه دلبستگی درك شده،فرای محدودیت های حضور فیزیكی است )كیرك پاتریك و شیور، 1990).

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا توسط غباری بناب (1390) ساخته شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 16 پرسش می باشدوهدف آن بررسی ابعاددلبستگی به خدا(جوارجویی،پناهگاه امن،پایگاه امن،اعتراض به جدایی(نگرانی ازجدایی ازدلبستگی)، ادراک مثبت ازخود،ادراک مثبت ازخدا) است.

به همراه 6 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود سبک های دلبستگی به خدا

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ یکشنبه 14 خرداد 1396 ] [ 02:13 ب.ظ ] [ ab azizi ]

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS)

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS)

به اعتقاد روان شناسان، شخصیت افراد ترکیب درستی از عقل و هیجان است و معمولاً سمبل عقل را بهره هوشی (IQ) و سمبل دل را هوش هیجانی (EQ) می دانند (همان، 4). این مفهوم (هوش هیجانی (دریچه جدیدی در علم روان شناسی گشوده و تحقیقات وسیعی نیز در این زمینه انجام شده است. از نظر تاریخی، در سال 1980 محققی به نام بار - آن (Bar-On) برای اولین بار مخفف «بهره هیجان [1]» را برای مجموعه ای از توانایی ها که شامل خودآگاهی هیجانی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی مناسب، خود شکوفایی، خوش بینی و نظایر این ها بود، به کاربرد و اولین آزمون در این مورد را ساخت. سپس اصطلاح هوش هیجانی در مجموعه مقالات دانشگاهی جان مایر[2]  و پیتر سالووی[3]  بین سال های 1990 تا 1993 بیان شد و آنها نیز مفهوم اساسی خود را برای اولین بار با عنوان «هوش هیجانی» به چاپ رساندند. پس از آن دو نفر، دانیل گلمن[4] (1995) این مفهوم را در پر فروش ترین کتابش با عنوان «هوش هیجانی» (چرا هوش هیجانی مهم تر از هوش عمومی است؟) مطرح ساخت و سرانجام واژه هوش هیجانی به عنوان اصطلاحی جدید در فرهنگ

این پرسشنامه یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه­ای ساخته شده است (آستین و همکاران، 2004) و در واقع نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) است.

به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.[1] - Emotional Quotient

[2] - John Mayer

[3] - Pitter Salovey

[4] - Daniel Golman

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ یکشنبه 14 خرداد 1396 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ ab azizi ]

مدیریت مشارکتی

بهترین و والاترین پیام های مدیریت را در قرآن کریم جستجو کنیم: چیزی که بیش از 14 قرن پیش در قرآن آمده، حالا محققان غربی به آن رسیده اند و به آن افتخار می کنند. ( مانند : مدیریت مشارکتی در آیه زیر)
‏ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ‏
‏ و اگر درشتخوی و سنگ‌دل بودی از پیرامون تو پراكنده می‌شدند . پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رایزنی كن . و هنگامی كه ( پس از شور و تبادل آراء ) تصمیم به انجام كاری گرفتی ( قاطعانه دست به كار شو و ) بر خدا توكّل كن‌ ؛ چرا كه خدا توكّل‌كنندگان را دوست می‌دارد . 

موضوع: مدیریت آموزشی،
[ پنجشنبه 11 خرداد 1396 ] [ 08:18 ب.ظ ] [ ab azizi ]

حلول ماه رمضان مبارک[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 09:28 ب.ظ ] [ ab azizi ]

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل[1]

نشخوار  فكری، واژه عمومی است و به افكاری اشاره دارد كه تكراری، چرخان، خود متمركز و افسرده كننده اند، به طوری كه نقش اساسی در افسردگی دار ند . نشخوار فكری بیانگر افكاری است كه تمایل به تكرار داشته، آگاهانه بوده و پیرامون یك موضوع متمركز هستند و حتی در صورت غیبت محرك های محیطی فوری و ضروری این افكار باز هم پدیدار می شوند . واتكینز و همكارا نش (2005 ) ) نشخوارفكری را افكار مربوط به احساس غم می دادند و از آن تحت عنوان نشخوار فكری غم یاد می كنند (آذرگون و همکاران، 1388). مقیاس نشخوار ذهنی- تامل دارای 24 گویه است .

به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.[1] - Rumination- Reflection Scale

 

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ پنجشنبه 4 خرداد 1396 ] [ 09:38 ب.ظ ] [ ab azizi ]

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای " برن رویتر "

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای " برن رویتر "

 

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است .

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای " برن رویتر "

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ پنجشنبه 4 خرداد 1396 ] [ 08:14 ب.ظ ] [ ab azizi ]

آزمون شخصیتی SCLR90

آزمون شخصیتی SCLR90[1]

وقتی از شاخص های بهداشت روانی صحبت می شود، بایستی در نظر گرفت، بهداشت و سلامت روانی الزاما بیانگر سلامت عینی نیست؛ بلكه سلامت روانی و ذهنی گویای ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای روانی- اجتماعی است ، در بین رایج ترین همبسته های روانی- اجتماعی، سلامت روانی شخصیت مهم ترین عامل است (چلیبانلو و گروسی فرشی، 1389). پرسشنامه سلامت عمومی یک " پرسشنامه سرندی " مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد (گلدبرگ،1972)

در این پرسشنامه ، به دو طبقه اصلی از پدیده ها توجه می شود، ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری "سالم" و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده. در حال حاظر این نکته آشکار شده است که پاره ای از سطوح نشانه های مرضی  را می توان به وسیله مصاحبه های استاندارد شده روانپزشکی  تشخیص داد اما پایین تر از سطح معینی ، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر- آستانه ای و عدم تشخیص آن وجود دارد (گلدبرگ و بلاک ول [2]،1970،وینگ [3]و همکاران، 1977،به نقل از دادستان،1377).

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلالات مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند، متمایز کند. بنابراین، هدف از این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است  (دادستان، 1377).

یکی از پر استفاده ترین ابزار های تشخیص روان پزشکی  در ایالات متحده آزمون SCL90  است این آزمون شامل 90 سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود . فرم اولیه این پرسشنامه توسط دراگو تیس،لیپمن و كوری  (1973) تحت عنوان SCL90  ساخته شد و در سال 1984 توسط سازندگان مورد تجدید نظر قرار گرفت و SCLr نام گرفت. این آزمون  اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید . با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد .  

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودآزمون شخصیتیSCLR90

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.[1] - Symptom Chek List – 90- Revised

[2] . Goldberg & Blackwell

[3] . Wing

موضوع: پرسشنامه استاندارد،
[ چهارشنبه 3 خرداد 1396 ] [ 10:41 ب.ظ ] [ ab azizi ]