پژوهش و پرسشنامه استاندارد
WWW.rava20.ir
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ab azizi
توجه: عزیزانی که می خواهند از دیجی کالا تخفیف بگیرند می توانند کد زیر را یادداشت و با آن برای خرید های خود تخفیف ویژه بگیرند. کد تخفیف دیجی کالا REFQ2P88LW5DX
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی اثربخشی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن  ( ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﻫﻤﮑﺎران ، 1391)

خاﻧﻮاده، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾ ـ ﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد در آن ﺷـﮑﻞ  ﻣـﯽ  ﮔﯿـﺮد  و ﭘـﺬﯾﺮش  ارزش ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ، اﻧﺘﻘـﺎل  اﻟﮕﻮﻫـﺎی  رواﺑـﻂ  و  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه  اﺳـﺖ  ﺑـﺪون  ﺷﮏ، ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  از ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺟـﺪا  ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را ﺑـﻪ  درﺳـﺘﯽ  اﻧﺠـﺎم  ﻣﯽ دﻫـﺪ  ﮐـﻪ  دﭼـﺎر  ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣ ﺎﻧﯽ و آﺷـﻔﺘﮕﯽ  ﻧﺒﺎﺷـﺪ . ﺧﺸـﻮﻧﺖ ، ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾـﺎ  ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن2 در ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷـﺎﯾﻊ  ﺗـﺮﯾﻦ  ﺷـﮑﻞ  ﺧﺸـﻮﻧﺖ  ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن، رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦِ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀـﺎی  ﺧـﺎﻧﻮاده  (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮد) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده (ﻣﻌﻤـﻮﻻً  زن)  اﺳﺖ ( 2009 ,Swan & Sullivan ).  خشونت خانگی علیه زنان علاوه بر جنبه های حقوقی و اخلاقی، عواقب جسمی، روانی و اجتماعی متعددی دارد که می تواند سلامت زنان، خانواده و جامعه را به خطر اندازد( پورازغدی سیده بتول و همکاران، 1390).

در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت 1 ﺗﺎ 10 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻮاﻻﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ اﻧﻮاع ﻫﻤﺴﺮ آزاری، ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ، ﺳﻨﺘﻬﺎ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﯿﺰ 60 ﺳﻮال را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 71 ﮔﻮﯾﻪ دارد.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

نوع مطلب : پرسشنامه استاندارد، 
برچسب ها :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


 • paper | فال تاروت عشق | sales Reproduction
 • خرید بک لینک با کیفیت | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic