پژوهش و پرسشنامه استاندارد
WWW.rava20.ir
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ab azizi
توجه: عزیزانی که می خواهند از دیجی کالا تخفیف بگیرند می توانند کد زیر را یادداشت و با آن برای خرید های خود تخفیف ویژه بگیرند. کد تخفیف دیجی کالا REFQ2P88LW5DX
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی اثربخشی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT (

ﻫﺪف ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.  اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ ﺳﻬﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره از ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده ، ﺑﻮﺳﺎﺗﻮ و ﻫﻤﮑﺎران (2000) ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﻮری ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮیان  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ،  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨد (ﺗﻮﻟﯿﺘﯽ، 1390).  

هدف پرسشنامه عملکرد تحصیلی ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش( می باشد که دارای 48 عبارت می باشد .در این  پرسشنامه 5 عامل خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامهریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش مورد مقایسه قرار گرفته اند .

همراه با  2مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

نوع مطلب : پرسشنامه استاندارد، 
برچسب ها :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


 • paper | فال تاروت عشق | sales Reproduction
 • خرید بک لینک با کیفیت | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات