پژوهش و پرسشنامه استاندارد
WWW.rava20.ir
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ab azizi
توجه: عزیزانی که می خواهند از دیجی کالا تخفیف بگیرند می توانند کد زیر را یادداشت و با آن برای خرید های خود تخفیف ویژه بگیرند. کد تخفیف دیجی کالا REFQ2P88LW5DX
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی اثربخشی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش و آﻗﺎﯾﯽ)

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی  و ﺑـﺮای ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﻫـﺮج و ﻣـﺮج، ارزشﻫـﺎ  ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺎه ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  و ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﻮد، ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨـﺪ ﮐـﻪ از آن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ     ﻋﻨﻮان «ﮐﺠﺮوی» ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾـﺪه  ﻫـﺎﯾﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻤﮕﻦ و ﻏﯿﺮﻫﻤﮕﻦ، ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ، دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی   از اﻧﺤﺎء ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. پس آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮﯾﺒـﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﺴـﯿﺎری از   ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ. در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ارزش  ﻫـﺎی  دﯾﻨﯽ، اﺧﻼﻗﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟـﻮان و وﺟـﻮد ﻣﺸـﮑﻼت عﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎدی، اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از   ﺑﻐـﺮﻧﺞ ﺗـﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه  ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ   اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺟﺮﯾﺤـﻪ  دار ﺳـاﺧﺘﻦ وﺟـﺪان ﺟﻤﻌـﯽ و ﭼـﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( باقری کراچی و مهرابی، 1396). 

پرسشنامه سنجش  ﻧﮕـﺮش  ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﯽ و ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه و دارای 42  عبارت اﺳﺖ. اﯾـﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر،  ﻣﺴـﺎﯾﻞ  ﺟﻨﺴـﯽ،  ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

همراه  4 مقاله رایگان  

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : پرسشنامه استاندارد، 
برچسب ها :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


 • paper | فال تاروت عشق | sales Reproduction
 • خرید بک لینک با کیفیت | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات